สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย ทำในสิ่งที่ถูกต้อง?

สล็อตแตกง่าย ทำในสิ่งที่ถูกต้อง?

สล็อตแตกง่าย มีความตึงเครียดที่น่าสนใจระหว่างมุมมองที่โรแมนติกของการวิจัยในฐานะการแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจกับแรงจูงใจใดๆ ก็ตามที่ไม่สนใจของผู้ที่ทำวิจัยจริงๆ วิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดีในการสร้างชื่อเสียงและโชคลาภในบางครั้ง เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ และมีความเปราะบางต่อความอ่อนแอของมนุษย์ เช่น ความโลภ ความไร้สาระ ความอิจฉาริษยา ความริษยา และการทุจริต แต่วิทยาศาสตร์มีปัญหาที่ชัดเจนมากพอที่จะรับรองหลักจริยธรรมและจริยธรรมของตนเองเพื่อชี้นำหรือควบคุมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่? ท้ายที่สุดแล้ว...

Continue reading...